18333
Γραμμή Επικοινωνίας
Εδώ είναι οι δουλειές!

Για προβολή & ανάπτυξη…

ασ’ το σ’ εμάς!

Διαφημίσου στο vrisko και εξασφάλισε 9 φορές περισσότερα clicks

από αυτούς που αρκούνται στην απλή καταχώρηση!

Τα κύρια οφέλη σου

Προτεραιότητα στα

αποτελέσματα αναζήτησης

Δυνατότητα διαφήμισης σε πάνω

από μία γεωγραφικές περιοχές

Προβολή λογοτύπων, προϊόντων

και φωτογραφιών επιχείρησης

Αποκλεισμός διαφημίσεων

ανταγωνιστών στο προφίλ

της επιχείρησης

Επιπλέον προβολή

στο vrisko app

9 φορές

περισσότερα

clicks

Τρόποι προβολής στο vrisko.gr

Προτεραιότητα

Κατάλαβε μία από τις πρώτες θέσεις

στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Banners

Τοποθετήσου στοχευμένα εκεί που οι

επισκέπτες αναζητούν επιχειρήσεις

σαν τη δική σου.

Προσφορές

Προσέλκυσε εύκολα &

άμεσα νέους πελάτες.

Σε βρίσκουν παντού!

Είσοδος στο vrisko app

(537.000 downloads)

Responsive σε smartphone και tablets

(69% των αναζητήσεων)

Κάνε το πρώτο βήμα!

Κάλεσέ μας στο 18333 ή συμπλήρωσε την αίτηση προβολής

Αίτηση Προβολής
Πιστοποιήσεις/Μέλη